สินสอดคืออะไร

สินสอดคืออะไร
สินสอดคืออะไร

ตามประเพณีการแต่งงานตั้งแต่โบราณ ครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะมาพูดคุยตกลงเรื่องเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆในการสมรส การตกลงระหว่างผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวและผู้ใหญ่
ทางฝ่ายเจ้าสาวจะมีการกำหนดเรื่องของการหมั้นและสินสอดที่ฝ่ายชายต้องมอบให้แก่ฝ่ายหญิง การให้สินสอดจึงเป็นประเพณีที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติกันมานานจนถึงปัจจุบัน ในสมัยโบราณการให้สินสอดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนการที่บิดามารดาเลี้ยงดูลูกผู้หญิงจนเติบใหญ่ จนได้มาสมรสกับชาย ซึ่งในสมัยก่อนอาจเรียกว่าเป็นค่าสินหัวบัวนางหรือ ค่าน้ำนมค่าข้าวที่ป้อนให้กับฝ่ายหญิง

ส่วนในสมัยนี้นั้นสินสอด จะมีการให้หลายแบบ เช่น ให้พ่อแม่ฝั่งเจ้าสาว ให้บ่าวสาวไปใช้เป็นทุนตั้งต้นในการดำเนินชีวิต ซึ่งถ้าทางครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวยกสินสอดให้คู่บ่าวสาวไปให้ในการตั้งต้นชีวิตนั้น หลายๆคู่จึงนิยมเช่าสินสอด เพราะว่าการจัดงานแต่งงานนั้นล้วนเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก เจ้าบ่าวที่เก็บเงินค่าสินสอดมาสู่ขอเจ้าสาวเอง จึงนำเงินส่วนนั้นไปใช้ในการจัดงาน ส่วนเงินที่วางเป็นสินสอดนั้นใช้วิธีเช่าสินสอดเอาซึ่งเดี๋ยวนี้มีราคาไม่แพง ดีกว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นสินสอดที่ตั้งไว้เฉยๆ